sławomir adamiak


obsługa prawna

      Oferta naszej kancelarii w tym zakresie skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Świadczymy usługi na terenie całego kraju. Proponujemy szeroki zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania Twoich wierzytelności. Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, bez względu na wysokość roszczenia,
termin ich powstania, czy skalę trudności. Proponujemy usługi zarówno w formie jednorazowego zlecenia jak
i stałej współpracy.


      DZIAŁANIA WINDYKACYJNE OBEJMUJĄ:

postępowanie Postępowanie polubowne (przed sądowe) - zdecydowana większość powierzanych nam spraw kończy się odzyskaniem pieniędzy bez angażowania Sądu. Nasze początkowe działania prowadzimy
w sposób ugodowy, wykorzystując wiedzę
i doświadczenie z zakresu prawa, psychologii
i nowoczesnych metod negocjacji.
postępowania sądowe Postępowanie sądowe - stosujemy w wypadku braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności, po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, za zgodą Zleceniodawcy. Postępowanie sądowe ma na celu uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, który uprawia
do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.
adwokat Postępowanie egzekucyjne (komornicze) - po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty bezzwłocznie przekazujemy sprawę do egzekucji komorniczej.Wspieramy proces egzekwowania należności przez Komornika informacjami pozyskanymi podczas etapu pierwszego np. co do majątku dłużnika i wszelkich możliwych źródeł z których komornik mógłby zaspokoić roszczenia.

      DZIAŁANIA PREWENCYJNE:

ściąganie długów

Pieczęć prewencyjna - dodatkowa usługa , polegającą na sygnowaniu dokumentów finansowych formułą świadczącą o współpracy z naszą kancelarią o treści: 

Pieczęć prewencyjna

Służy  to zdyscyplinowaniu kontrahentów, jest doskonałym sposobem na zminimalizowanie prawdopodobieństwa pojawienia się wierzytelności. Można powiedzieć, że zastosowanie pieczęci prewencyjnej będzie sygnałem ostrzegawczym przed podejmowaniem jakichkolwiek prób zlekceważenia, zaniechania, lub zamierzonego odwlekania terminu płatności przez wszystkie podmioty, prowadzące z Państwem współpracę.


monitoring Monitoring płatności - polega na kontrolowaniu stanu spływu należności istniejących wobec Klienta, ma na celu zapobieganie powstawaniu przeterminowanych wierzytelności. Pozwala szybko i sprawnie identyfikować wszelkie, nawet krótkie, zaledwie kilkudniowe opóźnienia
w płatnościach. Umożliwia natychmiastową reakcję na powstanie długu, kiedy jest on jeszcze
na niskim poziomie. Nasz Klient poinformowany o fakcie powstania zadłużenia może podjąć stosowne kroki, np. wstrzymać dostawy, do nierzetelnego kontrahenta, albo pozyskać odpowiednie zabezpieczenie spłaty długu.

 

      Gwarantujemy, że współpraca z naszą kancelarią skutecznie ograniczy ryzyko biznesowe związane
z powstawaniem nieściągalnych należności oraz w znacznym stopniu wyeliminuje nierzetelnych kontrahentów.  Ponadto zapewniamy, iż na każdym etapie postępowania Klienci mają pełną wiedzę
o naszych działaniach i poczynionych przez nas krokach. Uzyskują także pełny wgląd w zgromadzoną
przez kancelarię dokumentację.

 

Dołożymy wszelkich starań aby odzyskać Twoje pieniądze !
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

prawnik, adwokat

strona główna    odszkodowania    windykacja   obsługa firm      szkolenia      kontakt

Zagłosuj na naszą stronę, kliknij ->

warszawa prawnik, warszawa adwokat, warszwa notariusz, radca prawny warszawa, warszawa windykacja, warszawa kancelaria

skuteczny prawnik, skuteczny adwokat, adwokat przepis, dobry adwokat, ile kosztuje adwokat, polski adwokat, przepis na adwokat, zawód adwokat, znany prawnik, list motywacyjny prawnik, ile zarabia prawnik,